Димитър Тъпков

Димитър Тъпков

12.VІІ.1929 - 7.V.2011

София - България

композитор, педагог, обществен деец

Завършва БДК (дн. ДМА “П. Владигеров”) с композиция при проф. М. Големинов (1956). Работи в Музикалния отдел на БНР (1956­-62). Заема различни ръководни обществени и творчески длъжности. Секретар на СБК (1962­-65). Директор на Софийската опера (1967­-70). Ректор на ДМА (1979-82). Заместник-директор на Научното обединение по изкуствознание към БАН (1972­79). Заместник-председател на Комитета за култура (дн. Министерство на културата) (1982­-86). От 1997 е директор е на фестивала “Софийски музикални седмици”. От 1961 преподава оркестрация в БДК и в Пловдив (1963­-67) и композиция в БДК (от 1971). Професор (от 1976). Преподава в ШУ “К. Преславски”, ВМПИ/АМТИ ­ Пловдив.

Автор е на: сценична музика; Реквием; творби за симфоничен и струнен оркестър; камерна музика и др. Утвърдените жанрови модели в музиката му са свободно претворени, изпълнени са със съвременно послание. Оригиналното използване на тембровото богатството на отделните инструменти и оркестровия колорит се вплита в линеарно разгърнатата драматургия на творбите. Като композитор е носител на множество национални и международни отличия, сред които I нагр. на Международната трибуна на композитора в Париж (1976) за “Кантата за мира”, в Москва за цикъла от детски песни “Шест игралки-залъгалки” (1978) и др. Голяма част от творбите му са отпечатани, записани под диригентството на В. Стефанов и издадени на грамофонни плочи и CD.

Творчество

Хорово-оркестрови:

“Реквием за Сонг Ми” (1970).

“Кантата за мира” за мецосопран, д. хор и стр. орк. (1975­76).

За глас и симфоничен оркестър:

Симфония №2, т. Ан. Стоянов (посв. на В. Стефанов) (1991).

Цикъл от 4 песни, т. Д. Дебелянов (1959).

За симфоничен оркестър:

Сюита от 4 симф. приказки по Ел. Пелин (1957).

Sinfonia breve (1978).

Увертюри: “Повест за Беласица” (1957); Септемврийска увертюра (1974).

Рапсодия (за малък орк). (1968); Концерт за оркестър (1969); “Рапсодично дивертименто” (1972­73); Lamento (1976); “Есе за оркестър” (1979).

Концерти: за флейта и орк. (1955); за арфа и орк. (1971).

За струнен оркестър:

Микросимфония (върху A и H) (1992).

Детски симфониети: №1 (1964), №2 (1966), № 3 (1971).

“Прелюд” (ок. 1955); 6 багатели (1972­73); “Варианти” (1995).

Концертино за фагот, струнни и ударни (1994).

Вокално-инструментални:

Концерт за колоратурен сопран и стр. квартет (1955).

“Самонадеяната жаба” ­ муз. приказка за четец и 3 духови инстр. (1959).

“Кон и охлюв” за четец и ударни инстр. (1994).

“Възпоминание” за глас и стр. орк. (2002).

Камерна музика:

“Ритмология” ­ 6 танцувални шеги за ударни по Жюл Ренар (1979).

“Остинато” за 12 виолончели (1990).

Духов квинтет (1972); “Приказка за мишката, костенурката, камъка и свраката” за духов квинтет (1979).

Вариации за стр. квартет (ок 1955).

Струнни квартети: №1 (ок. 1956), №2 (1972­73).

3 нар. песни (ок. 1957); 2 сюити “Скици върху народни песни” (1957­58).

5 миниатюри за 2 цигулки, виола и виолончело (1958).

Квартет за флейта, виола, чембало и арфа (1973).

Трио за флейта, кларинет и фагот №1, №2 (ок. 1953­54).

5 етюда за ударни инстр. (1970).

Сонатина за тромпет и пиано (1952)

Солови сонати: за контрабас (1968); за виолончело (1990); за обой (1993); за кларинет (1994), за виола (2002).

Вокална музика: “Към вечността” ­ цикъл за глас и кларинет, т. Ал. Геров (1993).

Хорова музика:

За см. хор: Две песни по френски трубадури от ХII (1998).

За едн. хор: “Во имя господне” и “Херувимска” по “Болгарский роспев” от ХVII век (1997­98).

Цикъл детски песни:

“Приспивалки” (1996).

Избрана лит. за него:

Генова, Мирослава. “Симфониите на Димитър Тъпков” (С., 1997).