Здравко Манолов

Здравко Манолов

5.VІІІ.1925 - 25.ІХ.1983

Пловдив - България

композитор, педагог

Син на Хр. Манолов и внук на Ем. Манолов. Завършва ДМА (дн. ДМА “Проф. П. Владигеров”) с композиция при проф. П. Хаджиев (1952). Преподава полифония в БДК (от 1952). Професор (от 1971). Преподавател във ВМПИ (дн. АМТИ) ­ Пловдив (от 1972). Педагогическата му практика го утвърждава като задълбочен и ярко артистичен в своята разностранна изява професионалист. От 1968 до смъртта си постоянно сътрудничи като композитор на мъжкия хор “София” (дир. Д. Русков). В неголямото му като обем творчество преобладава инструменталната музика.

Автор е на: произведения за симфоничен и духов оркестър, сюити за камерен оркестър; камерно-инструментални творби; хорови песни; обработки на народни песни; приложна музика и др. Преработва (преоркестрира, прехармонизира и пр.) балета на своя баща Хр. Манолов “Змей и Яна” (1958, Софийска опера). Песента “Тъпан бие” е сред най-известните и изпълнявани български творби за мъжки хор. Автор е на учебници и на теоретичното изследване “Теория и употреба на аугментацията в полифонията” (1960).

Творчество

За симфоничен оркестър:

Пасакалия и фуга (1954);

Концерти: за пиано и орк. (1953), за виолончело и орк., за обой и орк.

За духов оркестър:

Концерт; Увертюра; “Пролетна сюита” (1975).

За камерен оркестър:

5 гатанки за мецосопран и камерен оркестър.

Камерна музика:

Пиеси за струнен квартет; “Скици” за четири валдхорни; Трио за духови инструменти;h3(red-dot).

Сонати: за тромпет и пиано (1952), за виолончело и пиано (1962); 3 пиеси за цигулка и пиано (1951); Скерцо за флейта и пиано (1953); Прелюдия и фуга за контрабас и пиано (1954); 10 пиески за цигулка (1958); Фантазия за соло виолончело (1975); пиеси за тромбон, тромпет, валдхорна.

За пиано:

Вариации, 5 малки прелюдии (1950), 5 фуги.

Хорова музика:

За м. хор:

“Тъпан бие”, “Дилмано, Дилберо”

За д. хор:

“Весела гама”, “Ех, че весела забава”.

Избрана лит. от него:

“Курс за изучаване на тригласна и четиригласна диктовка” (съавт. Иван Пеев); “Полифония” (съавт. Дим. Христов) (С., 1965); “Полифония. Учебник за средните музикални училища” (С., 1975).