Борис Тричков

Борис Тричков

17.ІІ.1881 - 31.ІІІ.1944

Трън - България

композитор, музикален педагог

Средното си образование завършва в педагогическото училище в Кюстендил. Известно време работи като начален учител. Завършва философия и педагогика в СУ “Св. Кл. Охридски” (1910). Работи като учител и преподава пеене в гимназии и учителски институти в Русе и София, ръководи хорове. През учебната 1920-­21 е лектор по методика на училищното пеене в летните курсове на ДМА (дн. ДМА “П. Владигеров”). От 1905 работи върху своя система за музикално ограмотяване в общообразователните училища под името “Стълбицата”. През 1923 демонстрира с успех постиженията на обучени по нея деца от първоначалното училище, между кои-то и шестгодишни, още неграмотни. По-късно е командирован от Министерството на народното просвещение в Германия за обмяна на опит (1924­-25). Ръководи курсове за начални учители и чрез тях популяризира системата си.

Автор е на значителен брой детски песни, на учебници и песенни сборници.

Написал е около 100 педагогичеки статии. Редактор е на вестник “Музикална основа” (1928), списание “Музикално възпитание” (1931­-1941), на списание “Юноша” и “Нов път” в Русе.

Творчество

Сборници:

25 детски двугласни песни (1901); “Детски музикални сценки” (1904); “Родна песен” (1910); “Школна песен” (1913); “На златокрилите” (1923); “На България” (1924); “Начални песни” (1926); “Годината в песни” (1930); “Албум за малкия музикант” (1931); “Венец” (1942); “Веселите музиканти”; “Ехо от победата”.