Ангел Букорещлиев

Ангел Букорещлиев

31.01.1870 г. - 03.01.1950 г.

с. Плевня - България

композитор, хоров и оркестров диригент, клавирен педагог, изпълнител, музикален фолклорист, музикален деец

Ангел Букорещлиев е представител на така нареченото първо поколение български композитори. Завършва школа по орган в Прага (1890 г.), където учи орган и хармония при Блажек, полифония при К. Кнител и пиано при И. Кличка. Участва в създаването и в първите изяви на оперното отделение на Столичната драматическа оперна трупа. Той е първият български пианист, който концертира на сцената на Военния клуб в София (1890 г.). Работи като учител в Казанлъшкото педагогическо училище (1892-­93 г.). От 1894 г. до края на живота си работи в Пловдив.
Ангел Букорещлиев е основател и диригент на Пловдивското певческо дружество, един от основателите на Пловдивското музикално училище. Значителен е приносът му в изследванията на народните песни и музикалните инструменти в българския фолклор. Организатор е на първите фолклорно-музикални експедиции в България. Той е сред първите записвачи на народни песни (над 2500 от Родопския край, Средногорието и Югозападна България).

А. Букорещлиев е автор на 10 хорови китки от народни песни, хорови песни, солови песни и песни със съпровод на пиано, хармонизации на възрожденски песни и др. Хоровите му китки са сред най-ценните произведения, създадени през втората половина на 90-те години на 19-ти и първото десетилетие на 20-ти век.

Творчество

Хорова музика:

Хорови китки за мъжки хор:
№1 (1895 г.);
№2 (1896 г.);
№5 (1899 г.);
№6 (1900 г.);
№8 (1901 г.);
№9 и №10 (1902 г.).

Хорови китки за смесен хор:­
№3 (1897 г.);
№4 и №7 (1900 г.).

Песни за мъжки хор:
“Скъсал си Черньо чехлите” (1927 г.);
“Що ми е мило и драго” (1930 г.);
“Люляна” (1942 г.) и др.

Песни за женски хор:
“Семейни” (1945 г.);
“Неда гълъбица” (1946 г.).

Песни за еднороден хор:
“Ябълчица род родила”;
“Заплакала е Стара планина”;
“Завалили ду два снега” и др.

Избрана литература от Ангел Букорещлиев:

“Среднородопски песни” (студия-предговор и нотирани от него 461 нар. песни” ­ В:Сборник за народни умотворения и народопис. Кн. 39. (С., 1934.

Избрана литература за Ангел Букорещлиев:

Камбуров, Иван. “Ангел Букорещлиев” (Пловдив, 1946); Стоин, Елена. “Ангел Букорещлиев” (С., 1961.).