Александър Танев

Александър Танев

23.Х.1928 - 15.ІV.1996

Будапеща - Унгария

композитор, хоров диригент, педагог, обществен деец

Завършва право в СУ “Св. Кл. Охридски” (1950) и БДК (дн. ДМА “П. Владигеров”) с композиция при проф. В. Стоянов и дирижиране при проф. Г. Димитров (1957). Работи като редактор на музикалните издания на Института за художествена самодейност (1959­-74). Диригент на Академичния хор (1962­-69). От 1970 е преподавател по композиция в БДК. Професор (от 1986) в Теоретико-композиторски и диригентски факултет на ДМА и негов декан (1985-­93). Има активна музикално-обществена дейност за изграждането и развитието на хоровата самодейност в България. Секретар на съвета за художествена самодейност при Комитета за изкуство и култура [дн. Министерство на културата]. Член на художествени съвети и редколегии към БНТ, БНР и др. Член на организационните комитети на Международния хоров конкурс “Професор Г. Димитров” (Варна), “Златна Диана” (Ямбол), председател на хор “Гусла”. От 1992 до смъртта си е председател на Българския хоров съюз. Член на ръководството на СБК , той е сред инициаторите и организаторите на ежегодния преглед “Нова българска музика”.

Автор е на: музикално-сценични произведения; 3 оратории и 5 кантати; 2 концерта за пиано и симфоничен оркестър; Концерт за ударни и духови и други оркестрови творби; камерни произведения; около 60 хорови песни за смесен, мъжки, женски и детски хор, много от които са сред представителния репертоар на съставите, изпълняван и на авторитетни международни и национални конкурси и фестивали; музика към театрални постановки и др. Носител е на редица творчески и национални награди.

Творчество

Музикално-сценични:

“Празник в Царевец” ­ балет (1974).

“Грамада” ­ музикална драма (1978).

Хорово-оркестрови:

Оратории: “Летопис на свободата” (1976); “Заветът” (1981); “Родна земя” (1985).

Кантати: “Прабългарски напеви” (1974); “Възхвала на песента на Дамянчо” (1980); “Възпев на Рилската обител” (1982); “Песен на песните” (1984); “Нощ и утро” (1989).

За симфоничен оркестър:

Симфониета (1959); “Строителна музика” (1974); Концерт за ударни и духови инструменти (1978); “Капричио” (авт. вариант за голям духов орк.) (1985); Рондо скерцандо за цугтромбон и орк. (1972).

Концерти за пиано и орк.: №1 “Дивертименто концертанте” (1976); №2 (1991).

За струнен оркестър:

“Багатели” (1971).

Юношески концерт за цигулка и стр. орк. (1969).

Камерна музика:

Духов квинтет за медни (1994); Сонатина за духов квинтет за дървени (1996); “Игра” за виолончело и пиано (1976); Соната за виола и пиано.

За пиано: Сонатина (1958); Соната (1964); “Легенди за България” ­цикъл (1973); “Обряд и хоро ­ токата” (1980).

Вокална музика: “Магарешки истории” за глас и пиано (1975).

Хорови творби:

За см. хор: “Мой роден край” (1960); “Облаче в пустиня”, “Извор”, “Тема с вариации №1” (1967); “Летен дъжд над Търново”, “Вардар и Рила” (1968); “Не мой пея, птичко ранобудна”, “Тема с вариации № 2” (1969); “Слънце бърза” (1970);  “Мома момче излъгала”, “Я залюбих късо либе” (1973); “Обичам те, Българийо”, “Късно лято”, “Йове, малай моме”, “Моя да бъде девойка” (1974); “Нощен вихър” (1975); “Юнак върви” (1977); “Гълъб гука” (1978); “Турлашки песни” (1979); “Царството на буките”, “Карагуна” (1981); “Песен за солта”, “Кво вадис” (1982); “София древна и млада” (1984); “Сонатина за хор” (1985); “Отче наш”, “Хоро за хор” (1991); “Тебе поем” (1996).

За м. хор: “Търновград” (1967); “Хей, пролет иде” (1968); “Дорде ме моми иская” (1972); “Прабългарски напеви” ­ вокализа в 3 части (1974); “Сине мой” (1979); “Дивертименто” (1980); “Старинна песен” (1983); “Ми алма” (1991).

За ж. хор: “Птици” (1966); “Моя да бъде девойка” (1974); “Йове, малай моме” (1974); “Нощен вихър” (1975); “Турчин робини караше” (1976); “Букет от обич” (1985); “Отче наш” (1986); “Тебе поем” (1996).

За д. хор: “Българско сърце”, “Извор” (1973); “Пролетна приказка” (1977); “Ех, че автогол”, “Заю и великана” (1979); “Лодка от вестник” (1983); “Пицикати” (1987); “Солфежна сонатина” (1984); “Музиката свири” (1993).