Александър Кръстев

Александър Кръстев

1.ІІ.1879 - 17.VІІ.1945

Видин - България

  композитор, педагог, диригент, обществен деец

Завършва Загребската консерватория с цигулка (1901). Работи като учител в Ломското педагогическо училище (до 1907) и във Варна (1907­-45). Във Варна дирижира хора и оркестъра на музикалното дружество “Гусла”, хор “Морски звуци”, еврейския хор “Хармония” и катедралния хор. Ръководи Варненското музикално училище (открито през 1922). През 1919 организира и ръководи хора на оперетната дружба. През 1930 е един от инициаторите за създаване на на Варненската общинска опера. Участва в организирането на летни диригентски курсове и на опреснителни курсове за учители. Изнася доклади и пише статии по музикални въпроси. Издава списанието “Играй и пей” и учебници по пеене. Един от инициаторите за основаване на Българския музикален съюз и дългогодишен член на ръководството му (от 1903). През 30-те години е председател на Клуба на радиолюбителите във Варна и програмен директор на радиопредаванията.

Автор е на: около 50 хорови и 20 песни за глас и пиано, сред тях много популярни са соловите “Що ми не дохождаш” и “Коня яхам”; марша “Добруджански край”; първото Концертино за цигулка и оркестър в българската музика; китки и маршове за духов оркестър; пиеси за пиано; над 100 детски и училищни песни и др.

Творчество

За симфоничен оркестър:

Увертюра “Иванку” (1912).

Концертино за цигулка и орк. (1921).

Хорово-оркестрови:

Балада “Неразделни” по т. на П. Славейков.

Камерна музика:

За пиано: Малка фантазия № 1 (1914); “Тъгии радости” ­ концертен валс (1914); “Български народен химн и танци” (1916).

За соло пеене и пиано: “Китка ти падна, Дено”; “Що ме мъчиш, душо Яно”; “Що ми не дохождаш” и “Коня яхам”; “Радкина майка”; “Ден денувам”, т. П. Яворов.

За хор:

“Раковата”, “Минкината”, “Луд гидия” по т. на П. Славейков, “Бонка се в гора загуби”, 4 хайдушки песни по т. на Яворов.

Детски и училищни песни:

“Коледарски песни”; “Лазарски песни”; “Пеперуда”; “Стар овчар”; “Химн на труда”.

Избрана лит. за него:

Гайтанджиев, Генчо. “Александър Кръстев” (С., 1962); Ранкова, Велислава. “Александър Кръстев” (С., 1980).