Росица Петкова

Росица Петкова

18.ІІ.1947

Пловдив - България

Дъщеря на Д. Петков. Завършва БДК с композиция при проф. Ал. Райчев и проф. Д. Тъпков (1981). Работи като отговорен редактор на библиотека “Музикална естрада” към Центъра за художествена самодейност (1981­-91). От 1991 е на свободна практика и преподава английски език.

Автор е на: хорови, солови, детски и ангажирани песни, камерни произведения, обработки на народни песни и др. Носител е на награди от национални конкурси за детски песни, строева песен, хорови фестивали и др.

Творчество

Хорово-оркестрови:

“Покръстването в Плиска” за бас, четец, хор и орк. ­ кантата (1977).

За симфоничен оркестър:

Скерцо за флейта и пиано (1974).

Концертино за кларинет и орк. (1981).

За глас и струнен оркестър:

2 песни, т. Д. Методиев: “Вишни” и “Натюрморт” (1980).

Камерна музика:

Соната за флейта и пиано (1976).

За пиано: Пиеси, Вариации , Етюди и др. (1976­79).

Ангажирани песни:

“Труд наш благословен”, т. Д. Дамянов.

Детски песни:

“Гатанки”, “Балони”, т. Л. Милева (1988); “Наш приятел е смехът, т. Ас. Босев; “Две залъгалки” и др.