Изглед към зградата на СБК

Историята на Съюза на българските композитори е свързана с основаването на Дружеството на българските компонисти “Съвременна музика” на 24 януари 1933 г. Членовете учредители са големите български музиканти Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Димитър Ненов, Веселин Стоянов, Андрей Стоянов, Любомир Пипков, Асен Димитров и Цанко Цанков.

Прочети още

Цели на Съюза на българските композитори

  • Да работи за създаване на по-голям интерес към българската художествена музика в страната и в чужбина, да бди за правилния развой на българския музикален живот и да ратува за една по-висша музикална култура у нас.
  • Да насърчава композиторите да използват народно музикално творчество, като го пресъздават в художествени форми.
  • Да работи за по-голямо сближение между компонистите.
  • Да работи за създаване на по-благоприятни условия за композиторския труд.
  • Да подпомага бедни и нуждаещи се компонисти.
  • Да работи за увековечаване паметта на заслужили компонисти.”

Новини и събития

Напусна ни композиторът Генчо Генчев

09.10.2017

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 07.10.2017 г. почина българският композитор и диригент Ге...

Резултати от първи кръг на Конкурса "Гласове и оркестър в 7/8" – 2017

02.10.2017

В 17-тото издание на конкурса взеха участие 18 композитори. На заседание, проведено на 01.10.2017...

НОВА БЪЛГАРСКА МУЗИКА - 2017

25.09.2017

ПЪРВИ КАМЕРЕН КОНЦЕРТ
02.10.2017 г., понеделник, 19.00 ч.
Зала „Филип Кутев“, СБК ЦЕН...

Всички новини и събития